Page 13 - USO 2016
P. 13

9 
.1“ I: “W 4.‘ “ ‘)3 . 0 «A .
an "”‘ ~%- ‘V. as Q.
4 Q \ ‘fix ‘ R Q, 
E‘ W. \ ‘g " '  ‘fit \
 * ~.®.  Fr  V 
, f_ " 5 Q [:}§}3‘igf;;r“  ‘j_
}   \.4.  .. -'.,..~
 o ‘ N  ' ‘r~ ‘
‘ 4‘ \ r’ , 
  r 
A / ‘ - ‘
 iii? y.).f-./ A  \\‘ =_ //V~f' 
\ ‘| . r‘ » ‘L ‘ j I V. fl I 1  J
*1 .- ‘ J H % ~.‘1‘”“?7, . \ \ ?
‘:m‘ *‘ 45 M   11   12   13   14   15